x
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ
MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.KONU

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin ("Sözleşme”) konusu www.shopmonreve.com internet sitesinden ("İnternet Sitesi”), ürün ("Ürün”) satın alacak kişi ("ALICI”) ile internet sitesinin yasal sahibi olan Saben Aksesuar Hediyelik Eşya San.ve Tic. Ltd. Şti. ("SATICI/HİZMET VEREN") arasındaki hak ve yükümlülüklerini 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ("6502 Sayılı Kanun”) ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne ("Yönetmelik”) (27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Yönetmelik) uygun olarak belirlenmesidir.

İşbu Sözleşme ile ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu Ürün bedeli, varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2.SATICI BİLGİLERİ

Unvanı : Saben Aksesuar Hediyelik Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersis No: 0736043575500016
Adres : Adnan Kahveci Cad. No:110 Cido Apt.K.3 Ferahevler Sarıyer, İstanbul
Telefon: 0212 262 11 87
Faks : 0212 262 11 89
Eposta: satis@shopmonreve.com

3.ALICI BİLGİLERİ

İsim/Soyisim/Unvan: [*]
Adresi: [*]
Telefon : [*]
Eposta/kullanıcı adı : [*]

4.ALICININ ÖNCEDEN BİLGİLENDİRİLDİĞİ KONULAR

ALICI işbu Sözleşme kapsamında yaptığı satın alma işlemi bakımından ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olduğunu kabul ve taahhüt eder. ALICI, aşağıda belirtilen hususlar ile satın alma işleminin her aşamasında İnternet Sitesi'nin ilgili açıklamalarını görerek ve inceleyerek bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

4.1. Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri,
4.2. SATICI’nın unvanı,
4.3. ALICI’nın SATICI ile irtibat kurmasına imkân veren SATICI’nın iletişim bilgileri,
4.4. ALICI’nın işbu Sözleşme kapsamında satın aldığı Ürün’e ilişkin şikâyetlerini iletmesi için SATICI’nın gerekli iletişim bilgileri,
4.5. Sözleşme konusu Ürün’ün tüm vergiler dâhil toplam fiyatı,
4.6. Ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile bunlara ilişkin taahhütler ve SATICI’nın şikâyetlere ilişkin çözüm yöntemleri,
4.7. Cayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve varsa SATICI’nın iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler,
4.8. Cayma bildiriminin yapılacağı elektronik posta bilgileri,
4.9. Cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, ALICI’nın cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi,
4.10. Tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi.

5.SÖZLEŞMEYE KONU ÜRÜN, FİYAT VE TESLİMAT BİLGİLERİ

5.1. Ürün’ün temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait İnternet Sitesi’nde yer almaktadır.
5.2. Listelenen ve İnternet Sitesi’nde ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve kampanyalar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir. SATICI’nın fiyatlar üzerinde her zaman değişiklik yapma hakkı saklıdır.
5.3. Sözleşme konusu Ürün’ün tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Sözleşme konusu Ürün’ün temel özellikleri

Ürünün türü : [*]
Ürün Adedi : [*]

Sözleşme konusu Ürün’ün tüm vergiler ve masrafları dâhil satış fiyatı:

Toplam satış fiyat (vergiler dahil): [*]
Sipariş bedelinin ödenme şekli: [*]

Teslime ilişkin bilgiler

Teslimat Adresi: [*]
Fatura Adresi : [*]
Sipariş Tarihi : [*]
Teslimat Şekli : [*]
Teslim giderleri: [*]
Teslim giderlerinin kime ait olduğu: [*]
Ürün Teslimat Süreleri
Kargo ile yapılan gönderimlerde net bir teslim tarih bilgisi paylaşılamamaktadır. Teslimatın, sipariş aşamasında tarafınıza iletilen tahmini zaman aralığında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Fatura Bilgileri

İsim/Soyisim/Unvan: [●]
Adresi: [●]
Telefon : [●]
Eposta/kullanıcı adı : [●]
Fatura teslim : Fatura e-fatura olarak ALICI’nın elektronik posta adresine iletilecektir. Elektronik posta ile gönderiminin mümkün olmaması halinde fatura siparişin teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte teslim edilecektir.

6.CAYMA HAKKI

6.1. ALICI; Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşme’den cayma hakkını sahiptir. Söz konusu cayma hakkının kullanılabilmesi için, ALICI cayma hakkını kullanmak istediğine dair kararını yazılı bildirim (elektronik posta) ile veya İnternet Site’si üzerinden sunulan diğer araçlarla (kolay iade sekmesi) SATICI’ya bildirmeli ve Ürün’ü SATICI’ya işbu maddede belirtilen 14 günlük süre içerisinde kargoya verilmelidir. Ancak Ürün’ün Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler kategorisinde olmaması şarttır.
6.2. ALICI’nın, Ürün’ü SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketi ile iade etmesi halinde teslim masrafları SATICI’ya ait olacaktır.
6.3. ALICI tarafından iade edilen Ürün’ün SATICI’ya teslim edilmesinden sonra, SATICI iade için gerekli şartların oluşup oluşmadığını inceleyecektir. SATICI, iade şartlarının oluşması halinde, İnternet Sitesi üzerinden iadeyi onaylayacak ve ürünün kendisine teslim edilmesinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Alıcıya Ürün bedelini iade edecektir.
6.4. ALICI, Ürün ile birlikte Ürün’ün faturası ile iade formunu (mevcut ise) iletecektir. Ayrıca iade edilecek Ürün’ün kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak gönderilmesi gerekmektedir.
6.5. ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde Ürün’ün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.
6.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde, kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
6.7. Cayma Hakkının kullanılamayacağı ürünler aşağıdaki gibidir:

Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
- Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
- Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
- Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
- Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
- Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.
- Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
- Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

Cayma bildiriminin yapılacağı elektronik posta bilgileri:

Unvanı: Saben Aksesuar Hediyelik Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti.
E-posta: satis@shopmonreve.com

İadeye ilişkin taşıyıcı firma:

Kargo: Yurtiçi Kargo

6.8. ALICI, işbu Sözleşme’yi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul etmektedir.

7.GENEL HÜKÜMLER

7.1. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’nde Sözleşme konusu Ürün’ün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve cayma hakkına ilişkin bilgilendirmenin tarafına ulaştığını, söz konusu bilgilendirmeyi okuyup bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda hem satış için hem de ön bilgilendirme için gerekli teyidi ve onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde Ürün’ün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın Sözleşme’yi feshetme hakkı saklıdır.
7.3. SATICI, Sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile yasal mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde gerekli bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.4. SATICI, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.
7.5. ALICI, Ürünler'i teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür.
7.6. Ürünler, ALICI’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
7.7. SATICI, sipariş konusu Ürün’ün yerine getirilmesinin imkânsızlaşması nedeniyle Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremez ise, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde yazılı olarak ALICI’ya bildirecek ve bu bildirimden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde Ürün bedelini iade edecektir.
7.8. Sözleşme ’de belirtilen hallerde SATICI tarafından yapılacak olan tüm geri ödemeler, ALICI’nın satın alırken kullandığı ödeme aracına ve ödeme şekline uygun olarak yapılacaktır.
7.9. ALICI, Ürün’ün teslimatı için işbu Sözleşme ile birlikte Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle ALICI tarafından Sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın Ürün’ü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.10. Kargo firmasının, Ürün’ü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen Ürün’ün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
7.11. ALICI, Ürün’ün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda Ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.12. ALICI, SATICI’nın belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep ederse, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden sonra oluşabilecek kayıp ve hasardan SATICI sorumlu değildir.
7.13. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ne üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
7.14. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ni kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı ait olacaktır.
7.15. ALICI, SATICI’ya ait İnternet Sitesi’ni hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için ve başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI, İnternet Sitesi’nde başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.
7.16. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler hallerinde Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, söz konusu durumu ALICI'ya bildirecektir. ALICI da siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkına haizdir. İşbu madde uyarınca ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın nakit ödeme yöntemi ile yaptığı ödemelerde, Ürün bedeli 14 (on dört) gün içinde ALICI’ya nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün bedeli siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilişkili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.UYUŞMAZLIK

ALICI ve SATICI arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dâhil) kesin delil oluşturacaktır. Taraflar, Sözleşme’nin uygulanmasından ve yorumundan doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde her yıl belirlenen parasal sınırlar dâhilinde ALICI ve SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri, sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.


9.YÜRÜRLÜK

ALICI, İnternet Sitesi üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. İşbu Sözleşme'nin tüm maddeleri SATICI VE ALICI tarafından okunmuş ve kabul edilmiş olup, Sözleşme ALICI tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

SATICI: Saben Aksesuar Hediyelik Eşya San. ve Tic. Ltd. Şti.

ALICI: (*)

TARİH:
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.